Image and Video Analysis

Γρήγορη Αναζήτηση Εικόνων με βάση τα Οπτικά Χαρακτηριστικά και τη Γεωμετρία

National Technical University of Athens, Department of Electrical and Computer Engineering, February 2009.

Στην παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζονται τεχνικές γρήγορης αναζήτησης σε μεγάλες συλλογές εικόνων, με βαση τα οπτικά χαρακτηριστικά και την γεωμετρία. Καθώς τέτοιες συλλογές υπάρχουν σε αυθονία στο διαδίκτυο, η σωστή αρχειοθέτηση του τεράστιου αυτού όγκου πληροφοριών είναι πλέον πράξη αναγκαία για την γρήγορη αναζήτηση. Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας μελετήθηκε ένα ευρύ φάσμα τεχνικών αναζήτησης εικόνων με οπτικά χαρακτηριστικά. Χρησιμοποιήθηκαν χαρακτηριστικά από ολόκληρη την εικόνα, χαρακτηριστικά από περιοχές εικόνων καθώς και τοπικά χαρακτηριστικά από σημεία ενδιαφέροντος. Μέσω συσταδοποίησής των χαρακτηριστικών οδηγούμαστε σε ένα οπτικό λεξικό, σε άμεση αντιστοιχία με την γρήγορη αναζήτηση κειμένου στο διαδίκτυο. Επίσης, αξιοποιήθηκε η γεωμετρία των χαρακτηριστικών, καθώς και μεταδεδομένα θέσης, με εφαρμογή στον γεωγραφικό εντοπισμό φωτογραφιών. Οι διάφορες τεχνικές συγκρίνονται και παρουσιάζονται αποτελέσματα σε πολλές γνωστές συλλογές εικόνων. Τέλος, αναπτύσσεται μία διαδικτυακή εφαρμογή για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων.

[ Bibtex ] [ PDF ]